14-10-2014

SOL·LICITUD DE CURSES 2015

Amb la finalitat de confeccionar el calendari de la FCIB per a 2015, els clubs que estiguin interessats en organitzar alguna prova ciclista, hauran de sol·licitar-ho en les seves Delegacions corresponents en el termini de dia 15 d’octubre a dia 15 de novembre de 2014 mitjançant el formulari adjunt.

Formulari de sol·licitud de proves  (Abans d’emplenar, consultar abaix les dates ja reservades). Una vegada emplenat enviar a info@webfcib.es

Els criteris per atorgar la data d’una prova seran els següents:

- Registrar la sol·licitud en el termini establert.
-
Antiguitat de la prova.
-
Importància de la prova (Campionats de Balears, Campionats Insulars d’esport escolar, etc.)
-
A criteri de les diferents Comissions Tècniques de la FCIB, en funció de les categories i/o altres variables tècniques.
-
En cas que els clubs hagin anul·lat alguna de les seves proves durant 2014, s’estudiarà cada cas individualment.

Heu de tenir en compte que la sol·licitud d’una data no implica la seva concessió.

A més a més, per a les proves a Mallorca, cal tenir en compte que en les dates que a continuació es detallen, no es podran sol·licitar proves de cap modalitat a causa de la disputa d’esdeveniments UCI:

  • Challenge Internacional a Mallorca (del 29 de gener a l´1 de febrer)
  • Mallorca 312 (25 d´abril)

Els clubs interessats en organitzar qualsevol Campionat de Balears heu d’indicar a la sol·licitud “Campionat de Balears” en l’apartat de tipus de prova i presentar-la en el termini establert a les oficines de la FCIB. En cas de que hi hagi més de una sol·licitud d’un mateix Campionat, la FCIB estudiarà el cas. Aquests Campionats tindran una data màxima de celebració de dues setmanes abans dels seus respectius Campionats d’Espanya, encara sense data concreta.

Pel que fa a les Finals Balears d’Edat Escolar de ciclisme en carretera, comptadores com a Campionat de Balears, es poden sol·licitar de la mateixa manera que un Campionat de Balears a condició de que s’organitzin en la data establerta per la Direcció General d’Esports: el diumenge 7 de juny de 2015.